Начална » как да » Text2Folders е обикновен производител на папки

    Text2Folders е обикновен производител на папки

    Windows: Text2Folders е прост създател на папка, който може да генерира папки (включително подпапки) от ръчно въведен списък или текстов файл, съдържащ имената на папките.

    Това е един трик пони със сигурност, но когато сте изправени пред създаването на gaggle от папки добър инструмент за дозиране е огромен спестител на време. Text2Folders улеснява създаването на папки чрез ръчно изхвърляне на списък в графичния интерфейс на приложението или зареждане на списък с имена на папки от текстов файл.

    Text2Folders е безплатна, преносима и само за Windows.

    Text2Folders [чрез Freeware Genius]